Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία


Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία
Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη
κτίριο Β΄ Ισόγειο
Τηλ: 
231331-7501, 231331-7492, 231331-7326
fax:
231331-7336

 • Αρμοδιότητες
 • Γραφείο Εργασίας

Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία είναι η έκδοση όλων των αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (άδειες λειτουργίας ΚΥΕ, άδειες κοινοχρήστου χώρου, υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου, περιπτέρων, εμποροπανηγύρεων, άδειες θεάτρων – κινηματογράφων, άδειες διαφήμισης κ.λ.π).
Ειδικό κλιμάκιο μηχανικών διενεργεί ελέγχους και αυτοψίες για τη χορήγηση των αδειών κοινοχρήστου χώρου, για να διαπιστωθεί η νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων και για την εκπόνηση εισηγήσεων σχετικά με την ορθή χρήση των κοινοχρήστων χώρων προς όφελος των δημοτών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Επιπλέων, επιβάλλει τις κατά το νόμο διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των επιχειρήσεων που λειτουργούν παραβατικά, με στόχο τη τήρηση της νομιμότητας και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Τέλος, αρμοδιότητα της Διεύθυνσης, είναι να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία των υποδομών, που μέσω της απορρόφησης κονδυλίων από προγράμματα ΕΣΠΑ, θα τονώσουν και θα ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα, θα καταπολεμήσουν την νεανική ανεργία και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Επιπλέον, στη Διεύθυνση λειτουργεί το «Γραφείο Εργασίας» του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ) καθώς και το Γραφείο «Europe Direct» για ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με Ευρωπαϊκά θέματα.

Στόχος του Γραφείου είναι η ενημέρωση και υποστήριξη όσων αναζητούν εργασία, καθώς και η ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού της τοπικής κοινωνίας.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

Πληροφόρηση και Συμβουλευτική ανέργων.

Συγκεκριμένα, θα παρέχεται:
α. Πληροφόρηση για θέματα Απασχόλησης – Εκπαίδευσης – Κατάρτισης.
β. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας, Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για την πληροφόρηση και συμβουλευτική εργαζομένων στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης, σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ στη Θεσσαλονίκη.

Που θα μας βρείτε:

Δημαρχιακό Μέγαρο, Β. Γεωργίου 1Α , Τ.Κ.54640, κτήριο Ε΄ , γραφείο 024

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00 με 13:00 για την υποδοχή του κοινού.

Οι συνεδρίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής πραγματοποιούνται από 09:00 έως 15:00, κατόπιν ραντεβού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313317548 – Άκης Ορφανός
2313317583 – Ιουλία Παγούρα

2313317549 – Μαρία Καρακίτσου

e-mail: grafeioergasias[at]thessaloniki.gr

 

Το « Γραφείο Εργασίας» υλοποιείται σε εφαρμογή της 941/15-09-2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων».

 

Τα τμήματα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι τα εξής:

 • Τμήμα Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

  Το Τμήμα ασχολείται με την αδειοδότηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, άδειες υπαίθριου εμπορίου κλπ) με την ανανέωση αδειών κοινοχρήστου χώρου, με τις άδειες περιπτέρων και διαφήμισης κ.λ.π.
  Για οποιοδήποτε θέμα, σχετικό με τις δραστηριότητες του τμήματος, μπορείτε να επικοινωνείτε με την:
  Προϊσταμένη: Κατσούλη Ευγενία
  Τηλέφωνο :2313.317.494
  e-mail: e.katsouli@thessaloniki.gr

  ή τους αρμόδιους υπαλλήλους:

  Άδειες λειτουργίας καταστημάτων ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 231331-7286
  ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 231331-7283
  ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 231331-7274
  Άδειες κοινοχρήστου χώρου ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 231331-7291
  ΑΜΠΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 231331-7285
  ΓΚΕΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
  Άδειες περιπτέρων ΝΤΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 231331-7222
  ΣΤΡΑΚΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΑ ΖΩΗ 231331-7304
  Άδειες εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων οργανωμένων αγορών ΑΜΠΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 231331-7285
  Άδειες Διαφημίσεων ΝΤΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 231331-7222
  Άδειες Ωδείων ΝΤΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 231331-7222
  Άδειες ψυχαγωγικών παιγνίων ΑΜΠΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 231331-7285
  Αναγγελία κομμωτή – κουρέα ΑΜΠΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 231331-7285
  Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων ΑΑΜΠΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 231331-7285

   

 • Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου

  Το Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ισχύων ΟΕΥ και εφαρμόζοντας τις κείμενες διατάξεις, το νομοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές εγκυκλίους, έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διενέργεια αυτοψιών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κοινόχρηστους χώρους για έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε οίκους ανοχής, τον έλεγχο καταλληλότητας των θέσεων περιπτέρων, τον καθορισμό θέσεων πάγκων μικροπωλητών, τον έλεγχο τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων σε ΚΥΕ που λειτουργούν με το σύστημα γνωστοποιήσεων, τη χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων και την εξυπηρέτηση και ενημέρωση δημοτών.

  Προϊστάμενος: Κωνσταντινίδης Ιωάννης
  Τηλέφωνο :231331-7491
  e-mail: i.konstantinidis@thessaloniki.gr

  Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  Αποστολόπουλος Αθανάσιος 231331-7310
  Κούτσαρη Ελισάβετ 231331-7967
  Μπαζιάκου Παγώνα 231331-7507
  Κυριάκος Φίλιππος 231331-7525
  Δουκίδης Παρασκευάς 231331-7305
 • Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων

  To Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων λαμβάνει τις βεβαιώσεις παραβάσεων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Αστυνομία, Πολεοδομία, Πυροσβεστική, Δ/νση Περιβαλλοντολογικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου) και κινεί τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες διοικητικών κυρώσεων (ανάκληση, αφαίρεση προσωρινή ή οριστική της άδειας λειτουργίας και σφράγιση επιχείρησης ή ΚΥΕ χωρίς άδεια λειτουργίας).
  Προϊσταμένη: Ελένη Παπαδοπούλου
  Τηλέφωνο :231331-7320

  e-mail: el.papadopoulou@thessaloniki.gr

   

  Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  ΑΒΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  231331-7312
  ΝΙΤΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ  231331-7321
  ΛΑΖΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  231331-7313
  ΜΠΡΑΓΚΑΤΖΗ ΑΥΡΟΚΩΜΗ  231331-7306
  ΠΡΑΒΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ  231331-7307
  ΠΙΣΠΙΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 231331-7315
 • Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας

  • Υλοποιεί έχοντας την διοικητική και οικονομική διαχείριση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
  • Συνεργάζεται με όλους τους σχετικούς με την επιχειρηματικότητα τοπικούς
   φορείς για την ανάπτυξη κοινών δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας.
  • Μεριμνά για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σύμπραξης των τοπικών
   επιχειρήσεων σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής.
  • Υποστηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστημιακούς και
   ερευνητικούς φορείς, ευρωπαϊκούς οργανισμούς και επιχειρήσεις με στόχο την
   επένδυση στην καινοτομία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Διοργανώνει/συνδιοργανώνει εκδηλώσεις για την προώθηση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με ιδίους πόρους, χορηγίες ή χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ ή Ευρωπαϊκά.
  • Συνεργάζεται με το Γραφείο Εργασίας στο πλαίσιο συνεργασίας με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ με αντικείμενο τη συμβουλευτικής υποστήριξη  και ενδυνάμωση  εργαζομένων και ανέργων.
  • Συνεργάζεται με την Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. για την καθημερινή υποβολή αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών για τις βασικές τιμές προϊόντων που διακινούνται στην αγορά της .

  Προϊστάμενος: Ζαχαρίου Στυλιανός
  Τηλέφωνο :231331-7500
  e-mail: s.zachariou@thessaloniki.gr

  Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  Λάμπρος Χρήστος 231331-7314
  Στομαχοπούλου Γιολάντα 231331-7303
  Παγουρά Ιουλία 231331-7583
 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

  Αρμοδιότητες Τμήματος –

  Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης έχει την αρμοδιότητα να πρωτοκολλεί και να διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Δ/νσης, να συντάσσει τα αιτήματα ανάληψης υποχρέωσης, τον προϋπολογισμό και απολογισμό της και γενικά να προβαίνει σε όλες τις διοικητικέ πράξεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης.

  Επίσης, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από την  Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία, προμηθεύει στους δημότες τα απαραίτητα έντυπα, δίνει πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση εγγράφων και εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη παραβόλων για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων..

   

  Προϊσταμένη: Ανδρεάδου Μαρία
  Τηλέφωνο: 231331-7492

  e-mail: m.andreadou@thessaloniki.gr

   

  Τηλέφωνα επικοινωνίας:

   

  ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 231331-7241
  ΚΟΡΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 231331-7501
  ΤΣΑΝΤΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ

Από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015 ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του « Γραφείου Εργασίας» του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

ine
espa
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page