Τραπεζικός Λογαριασμός για τις ανάγκες του τμήματος ανταποδοτικών τελών: GR86 0172 2860 0052 8610 5980 522 Τρ. Πειραιώς.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης από τις 22 Απριλίου 2021 θέτει σε λειτουργία μέσω της νέας Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσω της οποίας θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για :

 • έκδοση Βεβαιώσεων ΤΑΠ,

 • μεταβολή ακινήτων (διαφορές τ.μ., διαχωρισμοί, συνενώσεις, πρώτες ηλεκτροδοτήσεις κ.α.) και

 • δηλώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.

Για να μεταβείτε στη σελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πατήστε εδώ.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης και επιτάχυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη μείωση της ταλαιπωρίας και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, οι δημότες, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι θα μπορούν να αιτούνται μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας με τη χρήση των κωδικών taxis net (οι δημότες) ή την πιστοποίηση της ιδιότητάς τους (Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι) για την έκδοση των παραπάνω διοικητικών πράξεων.

Με τη λειτουργία της εν λόγω διαδικτυακής πλατφόρμας ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιτυγχάνει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των δημοτών μέσω της παροχής αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών αλλά και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων ιδίως λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας Covid-19.

Οι συναλλασσόμενοι, μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης τους, θα λαμβάνουν ειδοποίηση με τον αριθμό αναφοράς και ακολούθως θα ενημερώνονται για την ολοκλήρωση επεξεργασίας της Αίτησης και για την οικονομική τακτοποίηση όταν προκύπτει οφειλή.

Η κατάθεση Αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά στη νέα Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό (αδυναμία πρόσβασης των ενδιαφερομένων είτε σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή είτε σε διαδικτυακή σύνδεση), θα κατατίθενται δια ζώσης σε γκισέ που λειτουργεί στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (Βασιλέως Γεωργίου Α΄, αρ. 1), κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00 κατόπιν ραντεβού (είτε μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικών ραντεβού του Δήμου Θεσσαλονίκης είτε τηλεφωνικά – 2313 317 248 και 2313 317 247-) . Οι συναλλασσόμενοι θα καταθέτουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απλές φωτοτυπίες) και θα ειδοποιούνται για την οικονομική τακτοποίησή, όταν προκύπτει οφειλή, καθώς και για την παραλαβή της εκδοθείσης Διοικητικής Πράξης, σύμφωνα με το αίτημά τους.

Οι Αιτήσεις (ηλεκτρονικές ή σε φυσικό αρχείο) που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται ως ελλιπείς.

Τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις, μπορούν να παραλαμβάνουν οι πολίτες που αντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες ή δεν δύνανται να προσέλθουν στην Υπηρεσία δια ζώσης για την πρωτότυπη παραλαβή τους, μέσω Εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier) με σχετική εξουσιοδότηση στον υπάλληλο courier από τον ενδιαφερόμενο.

Κατά την κατάθεση Αιτήσεων και δικαιολογητικών, είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά, να προσκομίζονται και τυχόν αποδεικτικά δηλώσεων (Μ.Α.Δ.) των ακινήτων που υποβλήθηκαν στην Πλατφόρμα της ΚΕΔΕ (αναφορικά με διαφορές τετραγωνικών μέτρων έως τις 31-12-2021)

Με την έναρξη λειτουργίας της νέας Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων για έκδοση Βεβαιώσεων ΤΑΠ, και μεταβολών ακινήτων (διαφορές τ.μ., διαχωρισμοί, συνενώσεις, πρώτες ηλεκτροδοτήσεις, δηλώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων κ.α.), διακόπτεται η λειτουργία της Πλατφόρμας των Συμβολαιογράφων καθώς και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) tap@thessaloniki.gr

Ακολουθούν λίστες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση και αντίστοιχες Αιτήσεις σε επεξεργάσιμη μορφή και σε pdf.

Αιτήσεις διατίθενται και στο χώρο που λειτουργεί το Γκισέ για τη δια ζώσης κατάθεση.

 

 

 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά - Αιτήσεις
 • Βεβαίωση ΤΑΠ

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έκδοση Βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

  ΒΑΣΙΚΑ :

  1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (με εφαρμογή από 1-4-2022)
  2. Τελευταίος Λογαριασμός Παρόχου Ενέργειας
  3. Απόδειξη πληρωμής λογαριασμού
  4. Μισθωτήριο Συμβόλαιο (εφόσον το ακίνητο  μισθώνεται)
  5. Ε2 (στην περίπτωση που δεν υπάρχει  ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο)
  6. Άλλο έγγραφο (π.χ. δήλωση φόρου κληρονομιάς ή δήλωση φόρου μεταβίβασης στην περίπτωση που δεν είναι ενημερωμένο το Ε9 με το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.α.)
  7. Εξουσιοδότηση συνιδιοκτήτη
  8. Ε9 (μόνο στην περίπτωση της δια ζώσης κατάθεσης)

  Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ pdf, doc

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΛΑ  ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

 • Μεταβολές Ακινήτων

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  ΒΑΣΙΚΑ :

  1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας  ακινήτου. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το καθαρό εμβαδόν απαιτείται  κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού  [Όταν πρόκειται για εργολάβους  ή  ιδιοκτήτες που έχουν κτίσει μόνοι τους το ακίνητο απαιτείται εργολαβικό  ή  συμβόλαιο οικοπέδου και  κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού].
  2. Πρόσφατη απόδειξη ρεύματος ακινήτου (εφ’ όσον το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο).Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να προσκομίζεται βεβαίωση ΔΕΔΔΗΕ με τον αριθμό παροχής του ακινήτου.
  3. Έκθεση Μηχανικού, για τις περιπτώσεις τακτοποίησης χώρων (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017)
  4. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο, όταν το ακίνητο είναι μισθωμένο
  5. Ε2, όταν δεν υπάρχει ηλεκτρονικό συμβόλαιο
  6. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση, όταν δεν προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης  ή  σε περίπτωση πολλών συνιδιοκτητών. Για τούς Δικηγόρους αρκεί  η  σφραγίδα με τον  ΑΜ  τους.
  7. Αίτηση για πραγματοποίηση αυτοψίας , όταν πρόκειται για ακίνητο ισόγειο ή υπόγειο επαγγελματικής ή αποθηκευτικής χρήσης.

  Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ pdf, doc

  ΚΑΤΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Πέρα των ανωτέρω, επί πλέον κατά περίπτωση, απαιτούνται και τα ακόλουθα :

  1. Για 1η  ηλεκτροδότηση :  
    • α) Ηλεκτρολογικό σχέδιο με τον αριθμό παροχής.
    • β) Οικοδομική άδεια, όταν πρόκειται για οικοδομή μέχρι επτά (7) ετών.
    • γ) Στις περιπτώσεις παλαιών ακινήτων (άνω των  7  ετών) προηγείται δήλωση τού ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενο.
  1. Για διαχωρισμό :
    • α) Ηλεκτρολογικά σχέδια με τις νέες παροχές.
    • β) Κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού, όπου θα αναγράφεται το εμβαδόν κάθε διαχωριζόμενου ακινήτου 
  1. Για αλλαγή χρήσης :
    • α) Ηλεκτρολογικό σχέδιο, στο οποίο θα αναγράφεται  η  νέα χρήση.
    • β) Όταν η αλλαγή αφορά επαγγελματικό χώρο σε κατοικία προηγείται αίτηση για αυτοψία τού ακινήτου
  1. Για ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων οικοδομής :
    • α) Ηλεκτρολογικό σχέδιο με τον αριθμό παροχής.
    • β) Πίνακα οικοδομής, στον οποίο να αναγράφονται ανά όροφο και συνολικά τα κοινόχρηστα τετραγωνικά μέτρα  της οικοδομής.
  1. Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής :
    • α) Ηλεκτρολογικό σχέδιο με τον αριθμό παροχής.
    • β) Οικοδομική άδεια.
    • γ) Εργολαβικό  ή  συμβόλαιο  ιδιοκτησίας.
    • δ) Καταστατικό  Εργολάβου  Εταιρείας.
  1. Για μείωση (αναπηρία) :

  Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ), στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και  η χρονική διάρκεια  αυτής. 

  1. Για μείωση λόγω οικονομικής αδυναμίας :

  Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας (Κ.Ε.Α).

  1. Για μείωση λόγω πολυτεκνίας :

  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  1. Για μείωση λόγω τριτεκνίας :
    • α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
    • β) Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. (Η μείωση ισχύει για οικογενειακό εισόδημα μέχρι  35.000  €)
  2. Για μείωση λόγω μονογονεϊκής οικογένειας :
    • α)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
    • β) Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. (Η μείωση ισχύει για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000  €)

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΛΑ  ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

   

   

Συχνές Ερωτήσεις
 • Γιατί στην απόδειξη ρεύματος χρεώνομαι στα Δημοτικά τέλη (ΔΤ) για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα;

  Ο ΔΘ έχει δύο ζώνες – συντελεστές  για την χρέωση των Δημοτικών τελών στις κατοικίες

  • Α’ ζώνη, με συντελεστή 1,50 €/τμ
  • Β’ ζώνη, με  συντελεστή  1,13  € /τμ

  Σύμφωνα με το Ν. 429/1976, στις περιπτώσεις καθορισμού περισσοτέρων του ενός συντελεστή, στη ΔΕΔΔΗΕ  γνωστοποιείται ένας συντελεστής (αυτός της Β’ ζώνης) και ο υπολογισμός των Δημοτικών τελών στα ακίνητα που ανήκουν στην Α’ ζώνη γίνεται με τη χρήση πλασματικών τετραγωνικών μέτρων.

   

 • Πώς υπολογίζονται τα πλασματικά τετραγωνικά μέτρα στα Δημοτικά τέλη;

  Τα πλασματικά τετραγωνικά μέτρα προκύπτουν από την αναλογία των συντελεστών Α’ και Β’ ζώνης.
  Δηλαδή 1,50  :  1,13  =  1,32
  Παράδειγμα : Τα πραγματικά 100 τμ. μετατρέπονται πλασματικά σε 100 τμ Χ 1,32 = 132 τμ
  ούτως ώστε να προκύπτει το ίδιο περίπου ποσό Δημοτικών τελών
  [100 τμ Χ 1,50 = 150 €/έτος ή 132 τμ Χ 1,13 = 149,20 €/έτος]