Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων


Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Βασ. Γεωργίου Α΄ 1,  Τ.Κ.54640
1ος & 2ος όροφος
Τηλ: 231331-7261

TMHMATA

Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής ακίνητης περιουσίας
Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών
Τμήμα Δημοτικών Φόρων & Τελών
Τμήμα Τελών Ελεγχόμενης Στάθμευσης
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Ελεγκτών και Επιδοτών