Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Μουσείων


Διεύθυνση Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Εθνικής Αμύνης 27, 546 21 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 231331 8570
email επικοινωνίας με τα Τμήματα της Δ/νσης: libraries@thessaloniki.gr
email για παρατηρήσεις σχετικά με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών: library@thessaloniki.gr

  • Οργάνωση
  • Οι προσανατολισμοί της βιβλιοθήκης

Η Διεύθυνση Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνη για την λειτουργία ενός δικτύου 17 βιβλιοθηκών. Σήμερα η Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης διαθέτει το πυκνότερο ελληνικό δίκτυο βιβλιοθηκών, το οποίο αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, 15 Περιφερειακές Βιβλιοθήκες,  την Κινητή Βιβλιοθήκη και προσφέρει τις υπηρεσίες της στο σύνολο των κατοίκων της πόλης.

Οι βασικές λειτουργίες του δικτύου είναι οργανωμένες σε τέσσερα τμήματα:

  1. Κεντρικής Βιβλιοθήκης
  2. Περιφερειακών Βιβλιοθηκών
  3. Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Υποστήριξης και Βιβλιοδεσίας
  4. Πινακοθήκης και Εικαστικών Δραστηριοτήτων
  5. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Μόρφωση, ψυχαγωγία, ενημέρωση και πληροφόρηση αποτελούν τους κύριους τομείς δράσης της βιβλιοθήκης. Βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, τα παραδοσιακά έντυπα μέσα, αποτελούν τον μεγαλύτερο όγκο του υλικού, οι νέες τεχνολογίες και δυνατότητες όμως είναι σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης και προόδου.

Μια ποικιλία εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, στους ίδιους βασικούς άξονες, πλαισιώνει την παραδοσιακή λειτουργία της βιβλιοθήκης: εκθέσεις βιβλίου, συναυλίες, διαλέξεις, συνέδρια, συναντήσεις με συγγραφείς, εκθέσεις ζωγραφικής, εργαστήρια, εκδόσεις.

Μια συνοπτική εικόνα των εξελίξεων προσφέρει το χρονολόγιο που ακολουθεί:

1956 Ίδρυση Κεντρικού Δανειστικού Τμήματος
1957 Παράρτημα Κάτω Τούμπας
1959 Παράρτημα Πάνω Πόλης
1963 Κινητή βιβλιοθήκη
1978 Παράρτημα Σαράντα Εκκλησιών
1980 Παράρτημα Ξηροκρήνης
1984 Παιδικές βιβλιοθήκες Ξηροκρήνης, Ορέστου, Πάνω Πόλης, Καλλιθέας
1986 Παιδικές Βιβλιοθήκες Πλατείας Μηνά Πατρικίου (σήμερα Δελφών), Σιδηροδρομικού Σταθμού, Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Τριανδρίας “Ιωάννης Διαμαντής”
1989 Παιδική Βιβλιοθήκη Σαράντα Εκκλησιών.
1990 Παράρτημα Κωνσταντινουπόλεως
1994 Παράρτημα Χαριλάου, Πρότυπη Σχολική Βιβλιοθήκη
2000 Μεταφορά στο νέο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
2004 Παράρτημα Άνω Τούμπας

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Κατεβάστε τον έντυπο χάρτη των βιβλιοθηκών εδώ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page