Διεύθυνση Βαφοπουλείου και Πνευματικών Ιδρυμάτων


Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
Τηλ:  2310 424132, 2310 424133

Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης
Τηλ: 2310 274167, 2310 264668
fax: 2310 274710

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Ελένη Ναθαναηλίδου

Η Διεύθυνση φροντίζει για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των βιβλιοθηκών του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου, την απόκτηση, ταξινόμηση και προβολή των συναλλαγών αρχειακού υλικού και έργων τέχνης, καθώς και τη διοργάνωση, προγραμματισμό και προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων κάθε είδους.

Στη Διεύθυνση εντάσσεται και το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, το οποίο ερευνά και συγκεντρώνει βιβλιακό και άλλο αρχειακό υλικό που αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη και τη μείζονα περιοχή της, από απόψεως ιστορικής, αρχαιολογικής, φιλολογικής, αρχιτεκτονικής και κοινωνικοοικονομικής, διοργανώνει συνέδρια και εκθέσεις επιστημονικού και ιστορικού περιεχομένου και αναλαμβάνει την επιμέλεια και έκδοση ιστορικών συγγραμμάτων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης της, η Διεύθυνση διευρύνει τη συνεργασία με Πανεπιστήμια, Προξενεία, Δήμους της Βόρειας Ελλάδας και με διάφορους πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς.

Η Διεύθυνση του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

Τμήμα Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page