Ανακοίνωση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Από 1/2/2017 αρχίζει η κατάθεση αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)
 • Ωφελούμενοι στο πρόγραμμα είναι:

  1) Μονοπρόσωπα νοικοκυριά (ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία- όχι φοιτητές ή σπουδαστές έως 25 ετών)
  2) Πολυπρόσωπο νοικοκυριό (μέλη οικογένειας που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη- και οι φιλοξενούμενοι βάσει Ε1 και οι φοιτητές-σπουδαστές έως 25 ετών ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους)
  3) Άστεγοι με την προϋπόθεση καταγραφής τους στις κοινωνικές υπηρεσίες-Δομές των Δήμων.

 • Εξαιρούνται:

  1) Άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων.
  2) Άτομα τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ή είναι δικαιούχοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/99
  3) Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις
  4) Όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.
 • Κριτήρια:

  1) Εισοδηματικά,
  2) Tόπος διαμονής (Δήμος Θεσσαλονίκης)
  3) Περιουσιακά
  τα οποία πρέπει να πληρούνται αθροιστικά.
 • Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

  1) Απευθείας ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος (www.keaprogram.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης).
  2) στο Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής, Μοναστηρίου 53-55 (2ος όροφος)
  3) στα οριζόμενα σημεία εξυπηρέτησης του Δήμου και συγκεκριμένα:
  Α’ Δημοτική Κοινότητα, Β΄ Δημοτική Κοινότητα, Γ’ Δημοτική Κοινότητα, Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας
  4) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
  Όταν το νοικοκυριό αποτελείται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά στις υπηρεσίες του Δήμου ή στα Κ.Ε.Π.
  Όταν πρόκειται για Μονογονεϊκές οικογένειες, νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα καθώς και αλλοδαπούς με νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Μοναστηρίου 53-55, 2ος όρ.)
 • Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  Κατά την προσέλευσή σας για εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες πρέπει να έχετε:
  1)    Δελτίο Ταυτότητας
  2)    Α.Φ.Μ.
  3)    Α.Μ.Κ.Α.
  4)    Φορολογικό Έντυπο τελευταίου οικονομικού έτους (Ε1)
  5)    ΙΒΑΝ τραπέζης
  6) Έντυπο Συναίνεσης (μπορείτε να το εκτυπώσετε από το www.keaprogram.gr ή να το προμηθευτείτε από τα σημεία υποβολής αιτήσεων)
  και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της αίτησης (π.χ. άδεια διαμονής, ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου, απόφαση διαζυγίου, επιμέλειας τέκνων, αγοράς ακινήτων ή μίσθωση σε περίπτωση αλλαγών από την τελευταία φορολογική δήλωση).
 • Σημαντικές πληροφορίες:

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.
   
  Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.keaprogram.gr
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page