Θέλω να τελέσω γάμο στον Δήμο Θεσσαλονίκης


Πληροφορίες τέλεσης πολιτικού γάμου

Οι πολιτικοί γάμοι, τελούνται κάθε Τετάρτη απόγευμα από τις 18:00 έως τις 20:00, ανά δεκάλεπτο, σε ορισμένη από τον Δήμαρχο αίθουσα του δημαρχιακού μεγάρου.
Δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για την τέλεση του γάμου, ενώ η ημερομηνία τέλεσης επιλέγεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.
Η τέλεση πολιτικού γάμου απαιτεί προηγουμένως την έκδοση άδειας γάμου για κάθε μελλόνυμφο, ανάλογα την κατηγορία όπως αναφέρεται παραπάνω.
Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, απαιτείται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο) :

– Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

– Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

– Φορέας ασφάλισης αυτών.

Κατεβάστε την Αίτηση τέλεσης Πολιτικού Γάμου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο πολιτικών γάμων του Τμ. Δημοτολογίου, γρ.123Γ, 1ος όροφος, στα τηλέφωνα 2313317408-09
ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση politikoigamoi@thessaloniki.gr
(Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 8:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή).

 

Η τέλεση πολιτικού γάμου απαιτεί προηγουμένως την έκδοση άδειας γάμου για κάθε μελλόνυμφο, ανάλογα την κατηγορία όπως αναφέρεται παραπάνω.
Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page