Εκλογικοί Κατάλογοι


Εκλογικοί Κατάλογοι

 • Αλλαγές διευθύνσεων δημοτών μας

  Οι αλλαγές Διευθύνσεων Δημοτών μας γίνονται:
      1.  από το Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων του Δήμου Θεσσαλονίκης,
      2.  από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και
      3.  από τις έξι Δημοτικές Κοινότητες
  Ο πολίτης προσκομίζει την ταυτότητα του και αποδεικτικό κατοικίας (Εκκαθαριστικό Εφορίας ή τελευταίο λογαριασμό ΔΕΚΟ)
 • Αλλαγές εκλογικών διαμερισμάτων δημοτών μας

  Οι αλλαγές Εκλογικών Διαμερισμάτων των Δημοτών μας γίνονται:
      1.  από το Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων του Δήμου Θεσσαλονίκης,
      2.  από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και
      3.  από τις έξι Δημοτικές Κοινότητες
  Ο πολίτης προσκομίζει μόνο την ταυτότητα του και συμπληρώνει μία αίτηση και σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης και αποδεικτικό κατοικίας (Εκκαθαριστικό Εφορίας ή τελευταίο λογαριασμό ΔΕΚΟ).
 • Εγγραφές Ευρωπαίων Πολιτών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

  Οι εγγραφές γίνονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους και ισχύουν μόνο για τις Δημοτικές Εκλογές
  και τις Ευρωεκλογές.
  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατοικούν εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και να
  προέρχονται από χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Για την εγγραφή τους στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους οι Ευρωπαίοι πολίτες οφείλουν να
  προσέλθουν στο Δήμο του τόπου διαμονής τους προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας
  (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση.
 • Εγγραφές στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών

  Οι εγγραφές στους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών ισχύουν μόνο για τις Βουλευτικές Εκλογές και Ευρωεκλογές και γίνονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους:
  1. στο Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  2. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
  Όμως σε περίπτωση διενέργειας εκλογών παύουν να ισχύουν δύο μήνες πριν την ημερομηνία
  διεξαγωγής τους.
  Ο πολίτης προσκομίζει την ταυτότητα του και υπογράφει την ανάλογη αίτηση.
  Την αίτηση αυτή μπορεί να υποβάλλει και άλλο πρόσωπο προσκομίζοντας εξουσιοδότηση από
  τον ενδιαφερόμενο.
  Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατοικεί εντός των ορίων του Δήμου, στον οποίο θα υποβάλλει
  την αίτηση, δηλαδή, εγγραφές στους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών Δήμου Θεσσαλονίκης
  μπορούν να κάνουν μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  Η εγγραφή στους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών ισχύει επ’ αόριστον και παύει να ισχύει
  εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος με αίτησή του.
 • Διαγραφές από τους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών

  Οι διαγραφές από τους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών, ισχύουν μόνο για τις Βουλευτικές Εκλογές και Ευρωεκλογές και μπορούν να γίνουν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους:
  1. στο Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων του Δήμου Θεσσαλονίκης,
  2. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
  Όμως σε περίπτωση διενέργειας εκλογών παύουν να ισχύουν δύο μήνες πριν την ημερομηνία
  διεξαγωγής τους.
  Επίσης, οι αιτήσεις διαγραφών γίνονται δεκτές από όλους του Δήμους της χώρας.
  Ο πολίτης προσκομίζει την ταυτότητα του και υπογράφει την ανάλογη αίτηση.
  Την αίτηση αυτή μπορεί να υποβάλλει και άλλο πρόσωπο προσκομίζοντας εξουσιοδότηση από τον
  ενδιαφερόμενο.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page