Πίνακας ελέγχου του Πολίτη


Ο Πίνακας Ελέγχου του Πολίτη συγκεντρώνει σε ένα μέρος τα δεδομένα της πόλης που αποθηκεύονται σε πολλές βάσεις δεδομένων και εμφανίζει τα αποτελέσματα με τρόπο που οι δημότες μπορούν εύκολα να καταλάβουν, μέσω οπτικοποιήσεων.

Ο Πίνακας Ελέγχου του Πολίτη γεννήθηκε από τις προσπάθειες του Δήμου Θεσσαλονίκης  να είναι υπεύθυνος, ανοικτός και διαφανής προς τους δημότες.

Ο Πίνακας Ελέγχου του Πολίτη παρουσιάζει δεδομένα από υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνει τους δημότες για την απόδοση των δημοτικών υπηρεσιών με περισσότερα σύνολα δεδομένων που θα προστεθούν στο μέλλον.

Πύλη ανοιχτών δεδομένων Δήμου Θεσσαλονίκης

Ανοιχτά Δεδομένα
  • Προϋπολογισμός
  • Αστικό Περιβάλλον
  • Δημοτική Αστυνομία
  • Βελτιώνω την πόλη μου
  • Υπηρεσίες

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτυπώνει την υλοποίηση του προϋπολογισμού, όπως αυτή είναι, κατά την χρονική στιγμή της πρόσβασης με γραφική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων.

Αν θέλετε να δείτε αναλυτικά την εκτέλεση του προϋπολογισμού πατήστε εδώ.

 

Σύνολο Δεδομένων

ανά Δημοτική Κοινότητα

Σύνολο Δεδομένων

Σύνολο Δεδομένων

Στατιστικά δεδομένα των δράσεων της Δημοτικής Αστυνομίας σχετικά τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας και την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στα Κ.Υ.Ε.

Σύνολο Δεδομένων

Κατάλογος παράβασεων Κ.Ο.Κ. έτους 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Το “Βελτιώνω την Πόλη μου”  είναι η πλατφόρμα διαχείρισης καθημερινών προβλημάτων του πολίτη, παρέχοντας λειτουργίες υποβολής, διαχείρισης και ανάλυσης των αιτημάτων του.

Στους πίνακες βλέπετε στατιστικά στοιχεία.

Αν θέλετε να δείτε την υπηρεσία πατήστε εδώ.

Σύνολο Δεδομένων