Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της 7ης Γιορτής Πολυγλωσσίας (13 Μαΐου 2019 έως 19 Μαΐου 2019)

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της 7ης Γιορτής Πολυγλωσσίας (13 Μαΐου 2019 έως 19 Μαΐου 2019) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού και η Δημοτική εταιρία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας, θα πραγματοποιήσουν την 7η Γιορτή Πολυγλωσσίας η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος SLYMS (Κοινωνιοπολιτισμική