Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και λοιπών ειδών υγιεινής για δομές ΕΣΠΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 22.813,48€ με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών ειδών υγιεινής για δομές ΕΣΠΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών ειδών υγιεινής των δομών α) ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ, β) ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ και γ) Κέντρα Κοινότητας, που αποτελούν προγράμματα

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού κήπου, του Τμήματος Κτηνιατρικής υπηρεσίας και ζωολογικού κήπου, της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, πρ/σμού δαπάνης 73.181,07€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και των τεχνικών προδιαγραφών (Α/Α/), για την προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού κήπου, του Τμήματος Κτηνιατρικής υπηρεσίας και ζωολογικού κήπου, της Δ/νσης Διαχείρισης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των Υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών, για τις ανάγκες υλοποίησης των εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού, προϋπολογισμού δαπάνης 43.214,00€ με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών, για τις ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 43.214,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Εργασιών Καθαρισμού Διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Εργασιών Καθαρισμού Διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, Εργασιών Καθαρισμού Διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της

Προκήρυξη Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 24ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκμίσθωση κυλικείου του 24ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (Κ. Καραμανλή 52) Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 24ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (Κ. Καραμανλή 52) δυναμικότητας 150 μαθητών. Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια στην αίθουσα

Προκήρυξη Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Μαλακοπής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκμίσθωση κυλικείου του 1ου Γυμνάσιου Μαλακοπής (Λαμπράκη – Τσιαπάνου) Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνάσιου Μαλακοπής (Λαμπράκη – Τσιαπάνου) δυναμικότητας 172 μαθητών Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια στην

Προκήρυξη Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Τριανδρίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκμίσθωση κυλικείου του 1ου Γυμνάσιου Τριανδρίας (Γυμναστηρίου 2) Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 1ου Γυμνάσιου Τριανδρίας (Γυμναστηρίου 2) δυναμικότητας 256 μαθητών Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια στην αίθουσα του Κοινοτικού

Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,08 € για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η No 13/2017 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου ασφαλείας» π.δ. 270.000,08 € για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών. 1) Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317511, fax

Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος, για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών του προσώπων, καθώς και για τη σίτιση των παιδιών των παιδικών σταθμών του Δήμου και των Ν.Π του για δύο (2) έτη, προϋπ/σμού δαπάνης 1.860.480,03€ με Φ.Π.Α 13%

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η No 25/2017 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την “Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος, με 3,5% κατ’ελάχιστον λιπαρά, για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας) του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του καθώς και

Αποπεράτωση προσθήκης πτέρυγας & ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου του 106ου Δημοτικού Σχολείου και 97ου Νηπιαγωγείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   Νο  21 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποπεράτωση προσθήκης πτέρυγας & ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου του 106ου Δημοτικού Σχολείου και 97ου Νηπιαγωγείου», προϋπολογισμού (2.740.000,00 €) δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθενται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικές εργασίες 1.027.181,44 €

X