Περίληψη Διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για το βοτάνισμα και τον καθαρισμό ξερών χόρτων στο άλσος των Λουτρών Θέρμης, προϋπολογισμού δαπάνης 13.119,20 € με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου  για το βοτάνισμα και τον καθαρισμό ξερών χόρτων στο άλσος των Λουτρών Θέρμης (κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών) π.δ. 13.119,20 € με ΦΠΑ  προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την εργασία αποκομιδής αστικών απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 192.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την εργασία αποκομιδής αστικών απορριμμάτων, της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 192.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η ανωτέρω ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση και λειτουργία του Ειδικού Ψυχαγωγικού Κέντρου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 40 / 2017 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για πέντε (5) χρόνια ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του Ειδικού Ψυχαγωγικού Κέντρου. Πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των οδών Καυτατζόγλου – Μεγάλου Αλεξάνδρου – Γ.Παπανδρέου – Μοσχονησίων – Βούλγαρη – Αλ. Παπαναστασίου – Μ.Μπότσαρη – Αρτάκης

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την για την μίσθωση κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων για φιλοξενία ΑμεΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την για την μίσθωση κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων για φιλοξενία ΑμεΑ. π.δ. 29.260,00 € με ΦΠΑ προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παράθεση coffee break και μικροδεξιώσεων, διαφόρων εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 24.448,40€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παράθεση coffee break και μικροδεξιώσεων (catering) διαφόρων εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσ/νίκης π.δ. 24.448,40€ με Φ.Π.Α. προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  ανά τμήμα (ανά

Διακήρυξη επιλογής αναδόχου με ανοικτή διαδικασία για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και άρση επικινδυνότητας τμήματος οδού Δοϊράνης, από Εγνατία έως Ευβοίας», προϋπολογισμού (200.626,00 €) διακοσίων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  Νο 36 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και άρση επικινδυνότητας τμήματος οδού Δοϊράνης, από Εγνατία έως Ευβοίας», προϋπολογισμού (200.626,00 €) διακοσίων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ με Φ.Π.Α. 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Χωματουργικά 23.082,50 € Τεχνικά

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Συντήρηση Ασφαλτοστρωμένων Σχολικών Αυλών», προϋπολογισμού (550.000,00€) πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ    Νο 38 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση Ασφαλτοστρωμένων Σχολικών Αυλών», προϋπολογισμού (550.000,00€) πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. 2.   Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Εργασίες Οδοποιίας 293.815,54 €   Β) Εργασίες Οικοδομικών Έργων: 32.640,10 €

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Ανακατασκευή κόμβου Εγνατίας – 3ης Σεπτεμβρίου», προϋπολογισμού 126.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ    Νο 37  1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή κόμβου Εγνατίας – 3ης Σεπτεμβρίου», προϋπολογισμού (126.000,00 €) εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. 2.   Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Εργασίες Οδοποιίας 56.248,35 € ΓΕ & ΟΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών, για την υλοποίηση του έργου Β1 «Συντήρηση Αστικού Εξοπλισμού Σημαντικών Οδικών Αξόνων του Δήμου Θεσσαλονίκης», (α/α Δράσης 45), συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 20.428,34€ με Φ.Π.Α.

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών στο πλαίσιο προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης» O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αναλώσιμων – εργαλείων και μέσω ατομικής προστασίας, για την υλοποίηση του έργου Β1 «Συντήρηση Αστικού Εξοπλισμού Σημαντικών Οδικών Αξόνων του Δήμου Θεσσαλονίκης» (α/α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών οικοδομικών υλικών, αναλώσιμων – εργαλείων και μέσων ατομικής προστασίας, για την υλοποίηση του έργου Β2 «Πλακοστρώσεις Πεζόδρομων και Πεζοδρομίων του Δήμου Θεσσαλονίκης» (α/α Δράσης 41), συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 19.694,92€ με Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών στο πλαίσιο προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αναλώσιμων – εργαλείων και μέσω ατομικής προστασίας, για την υλοποίηση του έργου Β2 «Πλακοστρώσεις Πεζόδρομων και Πεζοδρομίων του Δήμου Θεσσαλονίκης» (α/α Δράσης 41)

X