Σχολές Εκμάθησης Τένις

Νέος κύκλος μαθημάτων για ενήλικες, θα ξεκινήσει στις σχολές τένις του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες λειτουργούν στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και της Ν. Παραλίας. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2 Μαΐου και ώρα 18:00, στο Γυάλινο Κτήριο του Πάρκου της Κυκλοφοριακής Αγωγής. Περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο 2310 850242

Δικαιολογητικά για Θέση ΑμεΑ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να αναζητήσετε  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται παρακάτω. 1. Δικαιολογητικά για ανανέωση παραχώρησης θέσεων ΑΜΕΑ εδώ. 2. Δικαιολογητικά για ατομική θέση ΑΜΕΑ εδώ. 3.Δικαιούχοι ατομικών θέσεων ΑΜΕΑ εδώ.  

Έγκριση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2017

Στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2016 θα συζητηθεί η έγκριση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2017, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1714/23-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΣ5ΩΡ-ΡΕ3). Το σχέδιο του Προϋπολογισμού μπορείτε να το μεταφορτώσετε (Download) από το σχετικό link της Διαύγειας

Ανακοίνωση για την προθεσμία ανανέωσης θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (1-11-2016) Καλούνται οι κάτοχοι ατομικής άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με ημερομηνία χορήγησης πριν την έκδοση της υπ’ αριθ. 1172/24-8-2015 Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να υποβάλουν με αίτησή τους στη Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων τα παρακάτω δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος: 1. Αίτηση (Έντυπο pdf), (Έντυπο word).

X