Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου


Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου
Βασ. Γεωργίου Α΄ 1,  Τ.Κ.54640 Θεσσαλονίκη
3ος όροφος
Τηλ: 231331-7900, 231331-7908, 231331-7904 & 231331-7913

Κανονισμός Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ-ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΛΗΤΗΡΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedInPrint this page