Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας


Σε μια πόλη που μας έχει όλους ανάγκη η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αναβάθμισης της καθημερινής εικόνας της πόλης και βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας .
Στόχος μας είναι η διασφάλιση της ευταξίας της πόλη
ς μας, μέσα από την εφαρμογή ισότιμης τήρησης των διατάξεων του νόμου με αντικειμενικότητα, συνέπεια, σεβασμό προς τον πολίτη και πάντα με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και επιείκειας. Μέρα με τη μέρα οι συμπολίτες μας διαπιστώνουν πως η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης έχει τις ικανότητες, τις δυνατότητες και την εμπειρία για ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Επιθυμούμε τη θεμελίωση σχέσεων συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης για μια πόλη ανθρώπινη και λειτουργική.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Τηλεφωνικό κέντρο:   2 3 1 3 – 3 1 7 9 3 0
Για θέματα ενστάσεων: Τηλ: 2 3 1 3 – 3 1 7 9 3 0 5
Για θέματα καταστημάτων: Τηλ: 2 3 1 3 – 3 1 7 9 3 8

Ραντεβού για εξουσιοδοτήσεις και γνήσιο της υπογραφής κατ’ οίκον :  2313 – 3 1 7 9 3 3

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Τμηματάρχης :   2 3 1 0 – 2 5 1 3 9 9
Γραφείο Πρωτοκόλλου :   2 3 1 0 – 2 5 1 3 9 6
Ταμείο :  2 3 1 0 – 2 5 1 3 9 4

Αρμοδιότητες

Η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί μια αναβαθμισμένη υπηρεσία καθώς με το Ν.3731/2008 ενισχύθηκε ο ρόλος της και της χορηγήθηκε ένα ευρύ πλέγμα αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα κάποιες από τις βασικότερες αρμοδιότητες που ασκεί η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, όπως αυτές αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 263/ Α/ 23-12-2008, είναι οι ακόλουθες :

 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην καθαριότητα σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών αγορών, καθώς και εμποροπανηγύρεων.
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των υπολοίπων κοινοχρήστων χώρων.
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη στάση και τη στάθμευση των οχημάτων και επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του Ν. 2696/1999.
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη σήμανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς.
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό οδικό δίκτυο.
 • Έλεγχος της τήρησης των κάθε είδους κανονιστικών διατάξεων που εκδίδει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που καθορίζονται από αυτές.
 • Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας κατόπιν αυτοψίας για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται.
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία των παιδότοπων.
 • Προστασία των δημοτικών εγκαταστάσεων και της δημοτικής περιουσίας.
 • Εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγεί η δημοτική αρχή.
 • Συμμετοχή στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Β.Γεωργίου Α 1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2313 317930 , 2313 317931
fax: 2313 317462

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διάρθρωση Δημοτικής Αστυνομίας

TMHMATA

 • Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δημοτικής Αστυνομίας

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedInPrint this page