Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μανουσογιαννάκη 6, ΤΚ 54621
Τηλ: 231331-8100
fax: 2310263413

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

TMHMATA

 • Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης

  Δικαιολογητικά-Στέλεχος για την έκδοση έγκρισης-άδειας δόμησης – Δικαιολογητικά-Στέλεχος για την έκδοση έγκρισης-άδειας δόμησης σε ηλεκτρονική μορφή.


  1. Αίτηση για έγκριση-άδεια δόμησης

  2. Στέλεχος έγκρισης-άδειας δόμηση(εξώφυλλο)

  3. Στέλεχος έγκρισης-άδειας δόμησης(εσώφυλλο)

   

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση φακέλου άδειας δόμησης

   

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση φακέλου έγκρισης δόμησης

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση φακέλου έγκρισης-άδειας δόμησης


  Νέα αίτηση για χορήγηση αντιγράφων από το Τμήμα Αρχείου – Νέα αίτηση για χορήγηση αντιγράφων από το Τμήμα Αρχείου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Νέα αίτηση για χορήγηση αντιγράφων από το Τμήμα Αρχείου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, σας ενημερώνουμε ότι από 16/01/2012, η χορήγηση αντιγράφων από φακέλους οικοδομικών αδειών σε άλλο πρόσωπο από αυτό που αναγράφεται στην αίτηση, θα γίνεται μόνο εφόσον υπάρχει εξουσιοδότηση θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη Δημόσια Αρχή.
  Η εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου μπορεί να προηγείται της αίτησης και να αποτελεί την δεύτερη σελίδα αυτής, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
  Επίσης, θα πρέπει στην αίτηση να αναφέρεται συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο αιτείστε τα αντίγραφα αυτά. Σε περίπτωση που παράλληλα αιτείστε και την χορήγηση ιδιωτικών εγγράφων, θα πρέπει να αναφέρετε και το έννομο συμφέρον σας.
  Επισυνάπτεται η αίτηση και η εξουσιοδότηση (που προτείνουμε να τυπώσετε σε δύο όψεις του ίδιου φύλλου) για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

  001 Αίτηση σε δύο αντίγραφα

  Απόφαση συγκρότησης συνεργείων ελέγχου οικοδομικών αδειών έτους 2010 – Απόφαση συγκρότησης συνεργείων ελέγχου οικοδομικών αδειών έτους 2010.

  1. Απόφαση συγκρότησης συνεργείων ελέγχου οικοδομικών αδειών έτους 2010.

  Διαδικασία απλής ενημέρωσης φακέλου οικοδομικής ή άδειας δόμησης για την αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.Ο.Κ. (Ν.4067/12 -ΦΕΚ79Α/9-4-12). –

  Αίτηση απλής ενημέρωσης (αρχείο .doc)   φακέλου οικοδομικής ή άδειας δόμησης για την αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.Ο.Κ. (Ν.4067/12 -ΦΕΚ79Α/9-4-12).

  Διαδικασία απλής ενημέρωσης (αρχείο .doc)   φακέλου οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης για την αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.Ο.Κ. (Ν.4067/12 -ΦΕΚ79Α/9-4-12).

   

   

  Έγγραφη ενημέρωση για εργασίες που δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας –

  Αίτηση Έγγραφης ενημέρωσης (αρχείο .doc)   για εργασίες που δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.Ο.Κ. Ν.4067/12.

   

   

  Έγκριση εργασιών επισκευής – Αίτηση για την έγκριση εργασιών επισκευής

   

  Αίτηση για την έγκριση εργασιών επισκευής της § 5 του άρθρου 25 του ν. 4178/13(σε μορφή Word)

   

  Έγκριση εργασιών επισκευής – Υπόδειγμα  (σε μορφή Word)

  Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας – Εργασίες μικρής κλίμακας , διαρρυθμίσεις και εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας

   

   

   

  Ανακοίνωση που αφορά το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

  Στέλεχος για την έκδοση οικοδομικών αδειών-αδειών δόμησης – Στέλεχος για την έκδοση οικοδομικών αδειών και έγκρισης-αδειών δόμησης

   

  1. Στέλεχος έγκρισης-άδειας δόμησης(εξώφυλλο)

  2. Στέλεχος έγκρισης-άδειας δόμησης(εσώφυλλο)

   

   

  Στέλεχος για την έκδοση οικοδομικών αδειών για αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 1-3-2012.

  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ (σε μορφή Word)

  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ – Υπόδειγμα  (σε μορφή .pdf)

  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  (σε μορφή Word)

  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ – Υπόδειγμα  (σε μορφή .pdf)

   

  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  (σε μορφή Word)

  Πρότυπα Αιτήσεων Τμήματος – Πρότυπα Αιτήσεων Τμήματος

   

  Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή για εργασίες σε κοινόχρηστα μέρη οικοδομής – Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή για εργασίες σε κοινόχρηστα μέρη οικοδομής

   

   

  ΥΔ (Ν. 1599/86) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ) ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
   
   
  −    ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
  (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ) – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
   
  −        ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

   

  ergasies_mikris_klimakas.pdf

  Εργασίες μικρής κλίμακας , διαρρυθμίσεις και εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας – Εργασίες μικρής κλίμακας , διαρρυθμίσεις και εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας

  ergasies_mikris_klimakas.pdf

  yd_old_topo.doc

  Δήλωση Μηχανικού πάνω στο τοπογραφικό (όταν υποβάλλονται παλιά τοπογραφικά) – Δήλωση Μηχανικού πάνω στο τοπογραφικό (όταν υποβάλλονται παλιά τοπογραφικά

  yd_old_topo.doc

  epigrafes.pdf

  Προϋποθέσεις, προδιαγραφές και διαδικασία τοποθέτησης των επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους – Προϋποθέσεις, προδιαγραφές και διαδικασία τοποθέτησης των επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.

  epigrafes.pdf

  statistiko_deltio.doc

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ι.Ν.Ο.Δ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ι.Ν.Ο.Δ

  statistiko_deltio.doc

 • Τμήμα Ελέγχου Δόμησης

  Πρότυπα Αιτήσεων Τμήματος – Πρότυπα Αιτήσεων

   

  1. Αίτηση για εργοταξιακή παροχή ή παράτση εργοταξιακής παροχής
  2. Αίτηση για θεώρηση οικοδομικής άδειας για σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ για οικ.άδεια μετά τις 8-9-1983
  3. Αίτηση για θεώρηση οικοδομικής άδειας για σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ για οικ.άδεια πριν τις 8-9-1983
  4. Αίτηση για σύνδεση με τα δίκτυα ΔΕΗ – ΕΥΑΘ των χώρων που ρυθμίστηκαν με τον Ν.3843/10
  5. Αίτηση για σύνδεση με τα δίκτυα ΔΕΗ – ΕΥΑΘ των χώρων που ρυθμίστηκαν με τον Ν.4178/13
  6. Αίτηση για σύνδεση με τα δίκτυα ΔΕΗ – ΕΥΑΘ ανεξάρτητου χώρου οικοδομής με εκδοθείσα άδεια μετά τις 8-9-1983
  7. Αναφορά πολεοδομικών παραβάσεων

  Πρότυπα αιτήσεων για ελεγκτές δόμησης – Πρότυπα αιτήσεων για ελεγκτές δόμησης

   

  Αίτηση επιβλέποντα μηχανικού για ορισμό ελεγκτή δόμησης στην Υπηρεσία Δόμησης

  Αίτημα Υπηρεσίας Δόμησης για ορισμό ελεγκτή δόμησης 

  Οδηγίες για την εξαίρεση από κατεδάφιση – Οδηγίες για την εξαίρεση από κατεδάφιση Ν.720/77 Ν.1337/83 και Ν.1512/85

   

   


  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν. 720/77 ΚΑΙ ΤΟΝ 1337/83 ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν.1337/83.

   

   

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 1512/85 ΑΡΘΡΟ 9. ΠΑΡ.8

   

   

   

   

  Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία, για την ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών με τον Ν.4014/11 – Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία, για την ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών με τον Ν.4014/11

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4014/11

   

  1. Σχέδια της αυθαίρετης κατασκευής.
  2. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι, τα παραπάνω σχέδια είναι τα ίδια με αυτά που θα κατατεθούν στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί ,καθώς και ότι οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις οι οποίες έχουν δηλωθεί και τακτοποιηθεί όπως παρουσιάζονται στα προσκομισθέντα σχέδια ,δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παρ.3,άρθρου 23 του Ν.4014/11.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη ότι τα πρόστιμα των οποίων ζητείται η διαγραφή αφορούν το ακίνητο το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου(όπως υπόδειγμα 1 ΥΠΕΚΑ ),καθώς και δήλωση ότι έχει την συναίνεση των ιδιοκτητών όπου αυτή απαιτείται.(π.χ. σε προκήπια οικοδομής).
  4. Βεβαίωση ολοκληρωμένης ή προσωρινής υπαγωγής στο Ν. 4014/11.
  5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη και του μηχανικού να έχουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία.

   

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτροδότησης επαγγελματικής μάνδρας – Απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτροδότησης επαγγελματικής μάνδρας

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά

   

  1. Τρία ( 3 ) τοπογραφικά σκαριφήματα σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 με το σχετικό οδοιπορικό σκαρίφημα διαστάσεων περίπου 20X15 εκατοστών , κλίμακας περίπου 1:20.000 στην κάτω αριστερή γωνία , αν πρόκειται για αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου.

   

  1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο για το

  αγροτεμάχιο ή το οικόπεδο στο οποίο ασκείται η αιτούμενη δραστηριότητα.

   

  1. Δήλωση άσκησης επιτηδεύματος από την αιτούντα για την αιτούμενη δραστηριότητα , από την αντίστοιχη Εφορία, στη συγκεκριμένη διεύθυνση ( αριθμός κληροτεμαχίου ή οδός, αριθμός κλπ.)

   

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το οικόπεδο ή αγροτεμάχιο είναι ήδη

  περιφραγμένο και δεν πρόκειται μελλοντικά να κατασκευασθεί οικίσκος ή παράπηγμα και ότι το αγροτεμάχιο ή οικόπεδο για το ζητείται ηλεκτροδότηση δεν προέρχεται από κατάτμηση.

   

  1. Βεβαίωση χρήσεων γης. Πρέπει να επιτρέπεται η αιτούμενη δραστηριότητα στην περιοχή .

   

  1. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την καθ΄ ύλη αρμόδια Υπηρεσία ή αντίστοιχη βεβαίωση ότι δεν απαιτείται κόμβος, όταν η ιδιοκτησία έχει πρόσωπο σε Εθνικό ή Επαρχιακό δρόμο .

   

  1. Φωτογραφίες εις διπλούν του προς ηλεκτροδότηση τεμαχίου.

   

  xrisis_gis_dikaiologitika.doc

  Δικαιολογητικά για βεβαιώσεις κύριας χρήσης – Απαιτούμενα δικαιολογητικά για βεβαιώσεις κύριας χρήσης

  xrisis_gis_dikaiologitika.doc

 • Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

  Γραφείο Αποτυπώσεων – Πολεοδομικών εφαρμογών και Η/Υ (και του σχετικού Αρχείου) :

       Είναι το γραφείο – μη αυτοτελές – που εργάζεται :

  Για την επικαιροποίηση της τοπογραφικής αποτύπωσης της πόλης, με καθημερινές τοπογραφικές μετρήσεις, από (3) οργανωμένα και εξοπλισμένα τριμελή συνεργεία που διαθέτει.

  Για την ψηφιακή επεξεργασία των μετρήσεων πεδίου, με την εισαγωγή των συντεταγμένων των σημείων λεπτομερειών (X,Ψ,Ζ) στη βάση δεδομένων   και τέλος, τη δημιουργία του βασικού τοπογραφικού χάρτη – υποβάθρου (πρωτογενής χάρτης της πόλης).

  Για την παραγωγή των φύλλων λεπτομερειών (διαγράμματα σε κλίμακα 1/500), όπως και άλλων κλιμάκων (1/200, 1/1000, 1/2000 κ.λ.π.) και τήρηση του σχετικού αρχείου, όπως και την τήρηση, γενικότερα, του αρχείου όλων των παλαιών και νέων τοπογραφικών διαγραμμάτων – πινακίδων της πόλης.

  Για την Εφαρμογή της ισχύουσας Ρυμοτομίας, με την λήψη και διαχρονική ενημέρωση των Διαταγμάτων Ρυμοτομίας, (διάγραμμα και Φ.Ε.Κ.), από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου μας (Δ/νση Μελετών Αρχ/κών Έργων).  Έτσι, καθορίζονται οι ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές πάνω στον πρωτογενή χάρτη της πόλης, με δυνατότητα εφαρμογής τους και στο πεδίο.

  Για την εξαγωγή στοιχείων χάραξης των διαφόρων Έργων του Δ.Θ. (άξονες οδών κ.λ.π.), εφόσον έχει προηγηθεί η εφαρμογή της ισχύουσας ρυμοτομίας (οικοδομικές-ρυμοτομικές γραμμές) .

  Για την παραγωγή και χορήγηση αντιγράφων τοπογραφικών διαγραμμάτων και χαρτών, είτε σε αναλογική, (τυπωμένα διαγράμματα ή χάρτες), είτε σε ψηφιακή μορφή, αρχεία (DXF, DWG κ.λ.π.), μετά από εσωτερική (των άλλων Τμημάτων της Δ/νσης) ή εξωτερική (άλλων Δ/νσεων του Δ.Θ.), ζήτηση.

  Δηλαδή, τα τοπογραφικά και χαρτογραφικά υπόβαθρα , με εφαρμοσμένη την ισχύουσα ρυμοτομία, για κάθε Μελέτη, Έργο ή δραστηριότητα των Υπηρεσιών του Δήμου μας, χορηγούνται από το υποφαινόμενο Τμήμα της Δ/νσης Τοπογραφίας και αποτελούν την σημαντικότερη δραστηριότητά του.

  1. Για την παραγωγή Θεματικών Χαρτών, (χάρτες με ειδική θεματική πληροφορία), για της ανάγκες του Δ.Θ.
  2. Για την παροχή γεωδαιτικών – τοπογραφικών στοιχείων, (συντεταγμένες τριγωνομετρικών και πολυγωνομετρικών σημείων) ή χαρτογραφικών, (αποσπάσματα χαρτών και φύλλων λεπτομερειών, σε αναλογική μορφή), σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δωρεάν.
  3. Για την λειτουργία, τήρηση, ενημέρωση και επέκταση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.)*, με εφαρμογές τοπογραφικές, πολεοδομικές και γενικότερου ενδιαφέροντος. Υπάρχει προοπτική για τη δημιουργία αυτοτελούς Γραφείου ή Τμήματος G.I.S., με επέκταση των εφαρμογών του σε όλες τις Δ/σεις του Δ.Θ. (τεχνικές και μη).

  Γραφείο Υψομέτρων  (και του σχετικού Αρχείου) :

       Είναι το γραφείο – μη αυτοτελές – που εργάζεται :

  1. Για την τήρηση, επέκταση ή τροποποίηση των υψομετρικών μελετών (<<ερυθρές>>  όλων των οδών του Δ.Θ.), με την αρωγή και ενός τριμελούς συνεργείου χωροσταθμήσεων.
  2. Για την τήρηση του Αρχείου των τοπογραφικών στοιχείων των Έργων του Δ.Θ.
  3. Για την έκδοση Υψομετρικών Βεβαιώσεων, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για έκδοση οικοδομικής άδειας, (χρήση στην Πολεοδομία Θεσ/νίκης) και τήρηση του σχετικού Αρχείου.
  4. Για την παροχή υψομετρικών στοιχείων, [υφιστάμενα – θεωρητικά υψόμετρα, μετά από εσωτερική, (της Δ/νσης) ή εξωτερική, (άλλων Δ/νσεων του Δ.Θ.), ζήτηση].
  5. Για την παροχή τιμών υψομετρικών αφετηριών (reper), ή αντιγράφων υψομετρικών μελετών (οριζοντιογραφίες-μηκοτομές), σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δωρεάν.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για βεβαίωση χρήσης γης – Απαιτούμενα δικαιολογητικά για βεβαίωση χρήσης γης

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου

  2α. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

  Τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα Γ.Π.Σ. ή απόσπασμα δ/τος ρυμοτομίας με σημειωμένη τη θέση του οικοπέδου (εις διπλούν)

  2β. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

  Τοπογραφικό διάγραμμα (εις διπλούν) & βεβαίωση μηχ/κου απόστασης του αγροτεμαχίου από τον κοντινότερο οικισμό (εις διπλούν)

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για βεβαίωση ισχύουσας ρυμοτομίας και όρων δόμησης – Απαιτούμενα δικαιολογητικά για βεβαίωση ισχύουσας ρυμοτομίας και όρων δόμησης

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα για τον προσδιορισμό του ακινήτου ή της περιοχής που αφορά η αίτηση.

   

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση φακέλου για σύνταξη διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση φακέλου για σύνταξη διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής. Απαιτείται προέλεγχος πριν την πρωτοκόλληση του φακέλου.

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  1.Αίτηση ( με φωτοτυπία ταυτότητας)
  2.Οριστικό τίτλο της ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη στο χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής, σε επικυρωμένο αντίγραφο με το διάγραμμα που το συνοδεύει και το πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού.
  3. Οριστικό τίτλο της ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη κατά την ημερομηνία ελέγχου εισφορών (10-3-1982)
  4.Δηλώσεις ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών που ήταν κύριοι κατά την κύρωση της πράξης εφαρμογής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2242/1994 θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής.
  5.Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (μη εκποίησης ) για τους ως άνω ιδιοκτήτες από το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο.
  6.Πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων ( για Π.Ε. που κυρώθηκαν μετά την 25-11-1994) από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.
  7.Αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη από την ημερομηνία ελέγχου εισφορών και του ιδιοκτήτη στο χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής από τα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία
  • ημερομηνία ελέγχου εισφορών 10-3-1982 πλην των περιπτώσεων
  α) υπαγωγή στο άρθρο 13 του Ν 1337/83 ,όπου ως ημερομηνία λαμβάνεται αυτή του διατάγματος
  β) υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 2831/2000 περί κληρονομικών μεριδίων (επαγωγή κληρονομιάς)
  8.Έκθεση έρευνας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ημερομηνίας ελέγχου εισφορών από δικηγόρο ή μηχανικό
  9.Αντίγραφο της σελίδας του πίνακα και του διαγράμματος της πράξης εφαρμογής, όπου περιγράφεται η ιδιοκτησία
  10. Έκθεση εφαρμογής τίτλων ιδιοκτησίας με τοπογραφικό διάγραμμα, όπου απαιτείται
  (π.χ. για άγνωστο φερόμενο ιδιοκτήτη)
  11. Κτηματογραφικό απόσπασμα από ΟΚΧΕ για περιοχές όπου εκπονείται Κτηματολόγιο
  12. Βεβαίωση ισχύουσας ρυμοτομίας από την αρμόδια ΥΔΟΜ ή Δήμο.
  ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  1. Πιστοποιητικό Μεταγραφής από το Υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης , από το Κτηματολογικό Γραφείο.
  2. Πιστοποιητικό κτημ. Εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων που να αντιστοιχούν σε πιστοποιητικά ιδιοκτησίας , βαρών κατασχέσεων και διεκδικήσεων (από το Κτηματολογικό Γραφείο).
  3. Πιστοποιητικό κτημ. Εγγραφών φυσικού ή νομικού προσώπου (από το Κτηματολογικό Γραφείο).

  1. Κτηματολογικό Απόσπασμα.

   

  Απαιτείται προέλεγχος πριν την πρωτοκόλληση του φακέλου.

  Αρμόδιοι υπάλληλοι για προέλεγχο φακέλων σύνταξης διορθωτικών πράξεων εφαρμογής:
  1.Βαϊα Οικονόμου Γραφείο 404 τηλ. επικοινωνίας 2313318177
  2.Αλεξάνδρα Νάκου Γραφείο 408 τηλ. επικοινωνίας 2313318174
  3.Συμέλα Κόρπαλη Γραφείο 402 τηλ. επικοινωνίας 2313318160
  4.Μαρία Στράτου Γραφείο 406 τηλ. επικοινωνίας 2313318165

 • Τμήμα Τοπογραφίας

  Γραφείο Συντήρησης Μεγάλων Έργων

 • Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών - G.I.S.

  Από τις 27 Ιουνίου μέχρι την 01 Ιουλίου 2016, διεξήχθη στο Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το Παγκόσμιο Συνέδριο της ESRI που διοργανώνεται κάθε έτος, επί 35 χρόνια, με σκοπό τη συγκέντρωση των χρηστών του Arc GIS σε Παγκόσμιο επίπεδο. Το φετινό συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 16.000 σύνεδροι, με περισσότερες από 1.000 παρουσιάσεις εργασιών και καλών πρακτικών.

  Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων και Οργανισμών απ’ όλο τον κόσμο Υπουργείων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και Εταιριών κατασκευής και εμπορίας λογισμικών και τεχνολογιών (για παράδειγμα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη – UAV), που διαλειτουργούν με ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. Ειδικότερα, πήραν μέρος πάνω από 300 εταιρείες παγκοσμίου εύρους.

  Μέσα στα πλαίσια του Συνεδρίου και προκειμένου να δημιουργηθούν περαιτέρω κίνητρα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού παρεχομένων υπηρεσιών, έχουν θεσπιστεί βραβεία σε επιμέρους θεματικές ενότητες, τα λεγόμενα Special Achievements in GIS. Στην θεματική ενότητα με αντικείμενο τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και εφαρμογές στην πληροφόρηση του κοινού, με τεχνολογίες GIS και λογική «έξυπνης πόλης» (Applications for Smart Communities), έθεσε υποψηφιότητα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα στις 29/6/2016, σε ειδική συνεδρία, τις εφαρμογές, το περιβάλλον του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών που λειτουργεί στο Φορέα από το 2008, αλλά και τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων του. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη χρήση των ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων που αποτελούν την αφετηρία ανάπτυξης και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.

  Η κριτική επιτροπή, με προεδρεύοντα τον Jack Dangermond, ιδρυτή και κύριο μέτοχο της ESRI, σε ειδική εκδήλωση την 29η Ιουλίου 2016, απένειμε στον Δήμο Θεσσαλονίκης το Παγκόσμιο βραβείο καλής πρακτικής πάνω στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ξεχώρισε ανάμεσα σε 100.000 Εταιρίες, Φορείς και Οργανισμούς Παγκοσμίως, συνεκτιμώντας τη χρησιμοποιούμενη καινοτόμα τεχνολογία αλλά και τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί καθώς και τη λειτουργικότητα και προσφορά τους στους πολίτες, στο πλαίσιο των υπηρεσιών «έξυπνης πόλης» και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχει ο Δήμος τα τελευταία χρόνια.

  Η συμμετοχή και η ανάδειξη στο διαγωνιστικό κομμάτι του συνεδρίου συνέβαλε στην προβολή του δήμου μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διάκριση που αποκόμισε ο δήμος αφορά την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και την διείσδυση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην καθημερινή ζωή και συνείδηση των δημοτών.

  Με δεδομένες τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που διανύει η Ελλάδα στην διάρκεια των τελευταίων ετών, η βράβευση αυτή αποτελεί μία επίσημη Παγκόσμια αναγνώριση του επιπέδου και της ποιότητας των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τεχνολογίες Γεωγραφικών συστημάτων Πληροφοριών.

  Δείτε τη σελίδα του διαγωνισμού εδώ.

 • Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Κτηματολογίου και Δημοτικής Περιουσίας

  Γ1. Γραφείο Δημοτικών Ακινήτων

  Είναι το γραφείο -μη αυτοτελές- που έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Διατηρεί αρχείο με τους τίτλους, τοπογραφικά διαγράμματα και λοιπά στοιχεία, που αφορούν στα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου  (κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια).
  2. Διατηρεί το βιβλίο Κτηματολογίου και εγγράφει σ΄αυτό τα ακίνητα του Δήμου, όπως ο νόμος ορίζει.
  3. Διενεργεί αυτοψίες και προβαίνει στις ενέργειες που ο νόμος ορίζει για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
  4. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου που αφορούν στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

   

  Γ2. Γραφείο Απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης

  Είναι το γραφείο –μη αυτοτελές- που έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Διατηρεί αρχείο στοιχείων συντέλεσης απαλλοτρίωσης κατά πράξη τακτοποίησης ή πράξη εφαρμογής
  2. Δέχεται αιτήσεις δημοτών για τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης.
  3. Εκδίδει βεβαιωτικό σημείωμα για την είσπραξη οίκοθεν της αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων ή λόγω ρυμοτομίας.
  4. Ελέγχει τα συμβόλαια μεταβίβασης των καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων που προσκυρώνονται και υπογράφει τις σχετικές δηλώσεις φόρου.
  5. Διενεργεί τις καταβολές αποζημίωσης σε απαλλοτριούμενες για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης ιδιοκτησίες.
  6. Δέχεται και απαντά σε αιτήσεις δημοτών περί καταβολής αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης και χορηγεί βεβαιώσεις περί συντέλεσης ή όχι απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών.
  7. Βεβαιώνει προς είσπραξη σε βάρος των υποχρέων οφειλόμενα ποσά λόγω ρυμοτομίας και λόγω αυθαίρετης κατάληψης δημοτικών χώρων.
  8. Χορηγεί τα απαραίτητα στοιχεία στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου για τη σύνταξη αγωγών του Δήμου για δικαστικό καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης, αναγνωριστικών κλπ αγωγών που αφορούν στην ακίνητη περιουσία του (ιδιωτική και κοινόχρηστη).

   

   

  Δικαιολογητικά που χρειάζονται για τον έλεγχο τίτλων Κυριότητας σε περίπτωση πληρωμής αποζημίωσης:

   

  Εναλλακτικά για τον έλεγχο τίτλων από τις υπηρεσίες του Δήμου απαιτούνται :

  1. Τίτλοι κυριότητας: Συμβολαιογραφικές πράξεις που ανάγονται μέχρι τον τίτλο Οθωμανικού Κτηματολογίου ή μέχρι του συμβολαίου μεταβίβασης από το Ελληνικό Δημόσιο.
  2. Πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου:α) Μεταγραφής των συμβολαίων
   β) Βαρών (μη ύπαρξη υποθήκης, δουλείας κλπ)
   γ)Διεκδικήσεων (περίληψη διεκδικητικής αγωγής)
   δ)Ιδιοκτησίας
  3. Έκθεση εφαρμογής τίτλων:  από Τοπογράφο Μηχανικό , με την οποία μέσω της εξέτασης της διαδοχής τίτλων της ιδιοκτησίας καθώς και όμορών της ιδιοκτησιών ,να αποδεικνύεται ότι το ρυμοτομούμενο τμήμα εφαρμόζει στη θέση που εμφανίζεται να καταλαμβάνει στην πράξη τακτοποίησης με την οποία αναλογίζεται ή στην πράξη εφαρμογής
  4. Πιστοποιητικό Εφορίας Δημοσίων Κτημάτων: Ότι το Δημόσιο δεν διεκδικεί δικαιώματα επί του ρυμοτομούμενου ακινήτου

   

  Σε περίπτωση Κληρονομιάς χρειάζεται και πιστοποιητικό της Εφορίας Κληρονομιών ότι καταβλήθηκε ο αναλογούν φόρος .

  Δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση για τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης:

  1. Αίτηση υπογεγραμμένη από τους ιδιοκτήτες
  2. Βεβαίωση από την Δ/νση Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης για τον ισχύοντα Συντελεστή Δόμησης στο ακίνητο των αιτούντων
  3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου κυριότητας.

   

  Γ3. Γραφείο Σχολικής Περιουσίας

  Είναι γραφείο –μη αυτοτελές- το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  1) Τηρεί αρχείο της ακίνητης περιουσίας των δημοσίων σχολείων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα του Δήμου από το έτος 2007,   (τίτλοι ιδιοκτησίας, τοπογραφικά διαγράμματα κλπ).

  2)Προβαίνει στη διαδικασία για την μεταβίβαση στο Δήμο από φορείς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. οικοπεδικών τμημάτων που εμπίπτουν εντός των σχολικών ακινήτων .

  3)Προβαίνει στη διαδικασία κήρυξης απαλλοτρίωσης νέων εκτάσεων για την ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων.

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

  Πρότυπα Αιτήσεων Τμήματος – Πρότυπα Αιτήσεων Τμήματος

   

  1. Αίτηση χορήγησης επικυρωμένων φωτοαντιγράφων οικοδομικών αδειών(σε word)

  Για την παραλαβή αιτηθέντων αντιγράφων οικοδομικών αδειών

  αν δεν προσέρχεται ο αιτών εντός 10 εργασίμων ημερών για την παραλαβή

  των αιτηθέντων αντιγράφων, η αίτηση τίθεται στο Αρχείο.

   

   

  3. Γενική Αίτηση(σε word)

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Σε περίπτωση που τυπώσετε την αίτηση και την προσκομίσετε στην υπηρεσία παρακαλούμε να μην υπογράφετε. Η υπογραφή τίθεται ενώπιον των υπαλλήλων της υπηρεσίας.

  Ανακοίνωση – Ανακοίνωση χορήγησης αντιγράφων φακέλων οικοδομικών αδειών

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedInPrint this page