Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων


Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Βασ. Γεωργίου Α΄ 1,  Τ.Κ.54640

TMHMATA

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης λοιπών Συλλογικών και Μονοπρόσωπων Οργάνων
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page