Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών
Ελευθερίας 24 (Τριανδρία)
Πρωτόκολλο: 2313 317723, 2313 317720
Φιλανθρωπικά Σωματεία: 2313 317716
Έσοδα Παιδικών Σταθμών: 2313 317751
Ιδιωτικοί Παιδικοί Σταθμοί: 2313 317755, 2313 317754

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις για την εκπαίδευση και προάγουν τις δεξιότητες κάθε παιδιού. Μέσα από ένα προσεκτικό προγραμματισμό και σε χώρους ειδικά σχεδιασμένους για να μεγιστοποιούν τα παιδικά ερεθίσματα, το παιδί αναπτύσσει τις ικανότητές του, μαθαίνει να δρα τόσο ατομικά όσο και συλλογικά και εκπαιδεύεται.

Κατάλογος Παιδικών Σταθμών

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είναι κυρίαρχα χώρος αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

  • Παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα
    επιστημονικά δεδομένα.
  • Βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
  • Εξαλείφουν κατά το δυνατό τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
  • Εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
  • Βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
  • Παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας του κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών επικεντρώνονται σε τρεις (3) βασικούς τομείς:
-H διασφάλιση της ομαλής, ολόπλευρης, σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς και η μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
-Η αδειοδότηση, ο έλεγχος και η εποπτεία Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.
-Ο διοικητικός και οικονομικός έλεγχος και εποπτεία των Φιλανθρωπικών Φορέων.

Τα Τμήματα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι τα εξής:
α) Τμήμα Παιδικών Σταθμών και Εποπτείας
β) Τμήμα Παιδικών Σταθμών Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας & Δημ. Ενότητας Τριανδρίας
γ) Τμήμα Παιδικών Σταθμών Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας
δ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedInPrint this page