Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών


Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών
Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη
Ισόγειο και 1ος όροφος
Τηλ: 231331-7387

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατάργηση λειτουργίας του τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Δ/νσης Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω μετάπτωσης αρμοδιότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.4018/2011 και του άρθρου 11 παρ.3 του Ν.4147/2013, η Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ.) ανέλαβε από 1/1/2014 την αρμοδιότητα παραλαβής αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για την χορήγηση – ανανέωση της άδειας διαμονής τους και επίδοσης των σχετικών αποφάσεων, με παράλληλη κατάργηση της υπόψη αρμοδιότητας από το τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Δ/νσης Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης
Οικονομίδη Τάκη 1, Καλαμαριά
55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. επικοινωνίας : 2313309202  και  2313309207

Η Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων των δημοτών.

Τα Τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι τα εξής :

α) Τμήμα Διαφάνειας

β) Τμήμα Δημοτολογίου

γ) Τμήμα Ληξιαρχείου

δ) Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

ε) Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών

Τμήμα Δημοτολογίου

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Τμήμα Διαφάνειας

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Τμήμα Ληξιαρχείου

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedInPrint this page