Κοινωνικό Παντοπωλείο


Κοινωνικό Παντοπωλείο
Υπεύθυνη Προγράμματος: Θεοδωρακοπούλου Βαΐα
Μοναστηρίου 53-55
Τηλ: 2310-509012
Πληροφορίες 8:00-14:00

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ε. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ».
Αφορά την παροχή τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και οφελούνται 400 οικογένειες ετησίως (-200- οικογένειες ανά εξάμηνο).
Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται -2- φορές το χρόνο
-1 έως 15 Οκτωβρίου για το πρώτο εξάμηνο του έτους
-1 έως 15 Μαΐου για το δεύτερο εξάμηνο του έτους
Στους επιλεγέντες παρέχεται «Κάρτα Δικαιούχου» και προμηθεύονται τρόφιμα, από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στην οδό Μοναστηρίου 124, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, μία φορά την εβδομάδα.
Η Υπηρεσία εκδίδει σχετική ανακοίνωση, με επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου και γύρω στις 20 Απριλιου, εκάστου έτους.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page