Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο


Από 1/1/2017 λειτουργεί η Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης με Κωδικό ΟΠΣ 5001658 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί στο κτίριο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας επί της Μοναστηρίου 53-55 του Δήμου Θεσσαλονίκης και πληρεί απολύτως τις προδιαγραφές ως προς την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ και από τα μέσα μαζική μεταφοράς. Διαθέτει κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους όπως ράφια, ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες, για την αποθήκευση, των προς διάθεση ειδών, συγκεκριμένα τρία (3) ψυγεία συντήρησης, ένα (1) καταψύκτη και ράφια αποθήκευσης τροφίμων. προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των κείμενων υγειονομικών κανονισμών.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηρίζεται στη φιλοσοφία της ευαισθητοποίησης, της αλληλέγγυας δράσης και της ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας καθώς και των τοπικών επιχειρήσεων στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Παρέχει δωρεάν είδη παντοπωλείου, τρόφιμα και διάφορα απαραίτητα είδη διαβίωσης καθώς και ρούχα σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Προσφέρει επίσης δωρεάν, διάφορα είδη ψυχαγωγίας και απασχόλησης ελεύθερου χρόνου.
Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης και επιλέγονται κατόπιν αιτήσεως και εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

Η Παροχή Συσσιτίων διανέμει γεύματα ημερησίως, πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμάτων, διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και παράλληλα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία, την τοπική κοινωνία κ.α. για την σίτιση των ωφελούμενων. Η παροχή συσσιτίου χρησιμοποιεί υφιστάμενες υποδομές (ΚΑΠΗ) διασφαλίζοντας την τήρηση των κείμενων υγειονομικών κανονισμών για την διανομή του φαγητού.
Οι δικαιούχοι είναι κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης και επιλέγονται κατόπιν αιτήσεως και εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και τηρούνται οι διατάξεις περί απορρήτου για τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων. Οι κοινωνικοί λειτουργοί καταρτίζουν την τελική κατάσταση δικαιούχων.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα λειτουργήσει στο κτίριο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας επί της Μοναστηρίου53-55 του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα πληρεί απολύτως τις προδιαγραφές ως προς την προσβασιμότητα από ΑμεΑ και από τα μέσα μαζική μεταφοράς. Θα διαθέτει κατάλληλους χώρους για την αποθήκευση των προς διάθεση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, αερίζεται και φωτίζεται φυσικά, έχει κλιματισμό, ψυγείο συνδεδεμένο με γεννήτρια ενώ διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας.
Θα συγκεντρώνει φάρμακα και λοιπά είδη φαρμακείου για νοικοκυριά και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται από τη φτώχεια και δε διαθέτουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη ή/και κοινωνική ασφάλιση (άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι). Ταυτόχρονα θα ευαισθητοποιεί τοπικά φαρμακεία, φαρμακαποθήκες και φαρμακευτικές εταιρείες ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, μέσω της ευαισθητοποίησης και της ενεργοποίησης των πολιτών, θα συμβάλλει στη μείωση των φαρμάκων που καταλήγουν στις χωματερές καθώς κάθε ιδιώτης, φαρμακοποιός ή εταιρία θα μπορούν να δωρίσουν φάρμακα, ακόμα και αν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί, αρκεί οι ημερομηνίες λήξης να έχουν ένα χρονικό ορίζοντα πέραν του έτους.

Οι δομές ξεκίνησαν τη λειτουργία σε συνεργασία με την ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ» και την ΜΚΟ PRAKSIS μέσω χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2007-2013

sigxrim_Ftoxeia-400
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page