Κοινωνικό Φαρμακείο


Η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι πενθήμερη και οκτάωρη (9.00- 17.00) στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και έδρα το Πολυιατρείο της PRAKSIS με στόχο την παροχή φαρμάκων και υγειονομικού υλικού σε τουλάχιστον 100 άστεγους, άπορους, άνεργους και ανασφάλιστους πολίτες τον μήνα. Στο κοινωνικό φαρμακείο εκτός της παροχής φαρμάκων, ο ωφελούμενος θα έχει την δυνατότητα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για προβλήματα που αντιμετωπίζει , πληροφόρησης και ενημέρωσης για την λειτουργία υπηρεσιών και φορέων και γενικότερα δομών που συνδέονται άμεσα με την ικανοποίηση των κοινωνικών του αναγκών.

sigxrim_Ftoxeia-400
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page