Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016


Από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, ανακοινώνεται ότι οριστικοποιήθηκε η διαδικασία πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμών ορίζεται η 18/1/2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, σύμφωνα με το νέο τρόπο πληρωμής (ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣ Α.Ε.).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedInPrint this page