Υπνωτήριο αστέγων


Υπεύθυνη Προγράμματος: Κοινωνική Λειτουργός Δομής
Ανδρέου Γεωργίου 13
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310528811
Ώρες λειτουργίας: 19:00-9:00

Από 1/11/2016 το Υπνωτήριο Αστέγων θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Πράξης: «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5001616 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

 

Η Δομή στεγάζεται σε κτίριο που παραχωρήθηκε από τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης και λειτουργεί σε συνεργασία με την ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ» με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Σκοπός της λειτουργίας του Υπνωτηρίου είναι η προσωρινή νυχτερινή φιλοξενία αστέγων καθώς και η κάλυψη εκτάκων αναγκών. Η δομή υλοποιεί συστηματικές ενέργειες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των αστέγων. Στην δομή του Υπνωτηρίου μπορούν να φιλοξενηθούν άτομα που είναι άστεγα για διάστημα έως -6- μηνών.

Το Υπνωτήριο λειτουργεί  -7- ημέρες την εβδομάδα από τις 19:00 έως τις 9:00 και έχει δυνατότητα φιλοξενίας 65 ατόμων. Η προσεύλευση των οφελούμενων γίνεται από τις 19:00 έως τις 21:00 και η αποχώρηση στις 9:00 το πρωΐ της επόμενης μέρας.

Η παραμονή στη δομή γίνεται κατόπιν λήψεως κοινωνικού ιστορικού από την κοινωνική λειτουργό.

Η δομή ξεκίνησε τη λειτουργία της μέσω χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2007-2013:

sigxrim_Ftoxeia-400
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page