Ανοικτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής ΑστέγωνΗ δομή «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης», είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης.

Παρέχει υπηρεσίες: ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Λειτουργεί στην οδό Μοναστηρίου 62, από τις 10:00 – 20:00 και 7 ημέρες την εβδομάδα. τηλ. 2310-527938
Η δομή ξεκίνησε τη λειτουργία της σε συνεργασία με την ΜΚΟ PRAKSIS μέσω χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2007-2013:

sigxrim_Ftoxeia-400
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page