Δίκτυο Μεταφοράς ΑμεΑ “ΑΙΝΕΙΑΣ”


Υπεύθυνη Προγράμματος: Νίκου Ζήσω
Μοναστηρίου 53-55
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-509013 & 2310509038
Ώρες λειτουργίας: 8:00-14:00

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Σκοπός του Προγράμματος είναι η μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία για εργασιακούς, εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς, προγραμματισμένους ιατρικούς, συνδικαλιστικούς λόγους.

Η μεταφορά γίνεται με -3- ειδικά διαμαρφωμένα οχήματα σε -2- βάρδιες από 6:00 έως 14:00 και από 14:00 έως 22:00.
Οι μεταφερόμενοι καταβάλλουν συμβολικό αντίτιμο κομίστρου πσού 0,30€ για τις μετακινήσεις για εκπαιδευτικούς λόγους και 0,60€ για τις μετακινήσεις για εργασιακούς και κλπ λόγους. Τα τακτικά μέλη του Δικτύου καταβάλλουν ετήσια συνδρομή ποσού 15,00€.
Ο προγραμματισμός των μετακινήσεων γίνεται τηλεφωνικά τουλάχιστον 24 ώρες πριν.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page