Δημοτικές Διαβουλεύσεις


Πλατφόρμα Δημοτικών Διαβουλεύσεων

Διαβούλευση

Στο χώρο αυτό θα αναρτώνται Δημοτικές Διαβουλεύσεις της θεσμοθετημένης επιτροπής διαβούλευσηςκαι της Δημοτικής Αρχής.
Περισσότερα
Δημοτικές Διαβουλεύσεις - Δήμος Θεσσαλονίκης
Κανονισμός Διαβούλευσης
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page