Απολογισμός


Ο Δημόσιος Απολογισμός Πεπραγμένων αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τη Δημοτική Αρχή, γιατί έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο και τις δράσεις που ανέλαβε μέσα στην προηγούμενη χρονιά στο πλαίσιο του ετήσιου ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης.

Απολογισμός πεπραγμένων

  • 2015

    Απολογισμός 2015 – Δείτε ή κατεβάστε το αρχείο από  εδώ.

  • 2014

    Απολογισμός 2014 – Δείτε ή κατεβάστε το αρχείο από εδώ.

  • 2013

    Απολογισμός 2013 – Δείτε ή κατεβάστε το αρχείο από εδώ.

  • 2012

    Απολογισμός 2012 – Δείτε ή κατεβάστε το αρχείο από εδώ.

  • 2011

    Απολογισμός 2011 – Δείτε ή κατεβάστε το αρχείο από εδώ.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page